Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Brandlarm

Brandrisken är statistiskt sett liten. Men då elden är lös är den alltid farlig. Även om de materiella skadorna skulle bli små, ur mänsklig synvinkel, kan kolmonoxid och brandgaser orsaka stor ödeläggelse.

Vår personal i Skydda nu har lång erfarenhet av projektering av brandlarm. Med vår kunskap och vårt engagemang ger vi dig ett bra förslag på lösning. Som partner till Schrack Seconet behärskar vi projektering, underhåll och utbyggnad av brandlarmsystem. Vi som certifierad anläggarfirma kan erbjuda brandlarm som Schrack Seconet Integral IP CX och IP MX. Systemen är godkända och intygade analogt.

Vi tillhandahåller alla de sofistikerade funktioner som krävs för ett analogt adresserbart brandlarm. Vi erbjuder ett enkelt handhavande och smidig installation för både installatör och användare.

Båda systemen har inbyggda samt även externa brandförsvarstablåer och larmlagringstablå. Två saker skiljer Schrack Seconet-systemen från de flesta andra brandlarmsystem,

  1. 100% redundans.
  2. Den långtgående moduluppbyggnaden.

Läs mer i systembeskrivningen under respektive modell.

Vi erbjuder också en s k multidetektor från Schrack Seconet. MTD 533X är en kombinerad rök- och värmedetektor som i ett tidigt stadium upptäcker pyrande och öppen eld, med eller utan rökutveckling. Vi installerar och server brandlarm i Jönköping, Nässjö, Vetlanda, Kalmar och Karlskrona.