Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

R-CARD M5 MEGA - Hela säkerheten i ett system

Passer- och larmsystem i ett integrerat system för tillträdesskydd, förenklar administration och därmed inlärning. Följden blir bättre kontroll och färre felprogrammeringar. Det gemensamma nätet och nyttjandet av enheter för fler funktioner ger lägre kostnader för såväl installation som system.

Lätt att använda manöverpanelen

Genom ett enkelt och tydligt gränssnitt mot användaren på grafisk display undviks fel vid hanteringen.  Larmlägen och utlösta larm kan visas grafiskt på orienteringsritning i displayen.

MAP-50 har också en inbyggd beröringsfri tagläsare som komplement till knappsatsen för säkrare verifiering av behörighet. Tagläsaren ger också möjlighet för t ex dörrstyrning.

Säker larmöverföring

R-CARD MEGA erbjuder larmöverföring via telefonnätet (PSTN) alternativt i kombination med GSM via LS-50. De larmöverföringsprotokoll som stöds är Contact ID, SIA II, SIA III samt larm via SMS.
Systemet kan även använda sig av andra externa larmsändare via karaktärsstyrda utgångar exempelvis Multicom.

Larmsektioner

Larminsamlande enheter t ex DIO-5048 erbjuder dubbelbalanserade slingor men också enkelbalanserade och ström - slingor. Genom inviduellt programmerbara motståndsvärden kan befintlig installation med detektorer återanvändas.

Färdigt från början

Färdiga in- och utgångstyper samt larmkaraktärer underlättar och påskyndar driftsättning. Enheterna har också utgångar för larmdon och åter ställningar. Dessutom finns full frihet att förändra efter egna behov.

 

SBSC-intygad produkt 

Produkten är godkänd av SBSC enligt SSF 1014, klass 1, 2, 3

Mer information

Se under meny Passersystem.