Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Brandlarmscentral Integral IP CX från Schrack

Brandlarmet Integral är utvecklat av Schrack Seconet AG i Österrike, ett företag med över 40 års erfarenhet av utveckling av brandlarmssystem. Systemet är moduluppbyggt och kan byggas ut och kompletteras på ett antal olika sätt, allt för att ge kunden ett flexibelt och framtidssäkert system.

Till den kompakta brandlarmscentralen CX kan i grundutförandet maximalt 500 enheter anslutas till två slingor. Den har dessutom ett gränssnitt till vilket enheter för funktionalitet i lokalt nätverk, ytterligare två slingkretsar eller en enhet för universellt gränssnitt eller in-/utmatning kan anslutas.

Varje central bildar en självständig enhet med sin egen energiförsörjning och batteribackup och till dessa kan även externa manöverpaneler, brandförsvarstablåer, skrivare m m anslutas liksom detektorsektioner och styrenheter anslutas.

Integral IP CXF kan integreras i ett maskformigt Ethernet-nätverk om det skulle behövas och är utrustad med programvaruredundans för att systemet ska vara säkert.

 

Mer information

Systembeskrivning Integral IP CX från Schrack Seconet (pdf-fil 2,5 MB)