Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Schrack Multidetektor MTD 533X

Kombinerad rök- och värmedetektor som i ett tidigt stadium upptäcker pyrande och öppen eld, med eller utan rökutveckling.

Multidetektorn programmeras och ställs in som rök-, värme- eller kombinerad detektor specifikt för den miljö den befinner sig i. För platser med svåra omgivningsförhållanden finns även en version med förbättrat skydd mot förhöjd luftfuktighet.

MTD 533X upptäcker pyrande och öppen eld i ett tidigt stadium tack vare att den kan känna av och utvärdera egenskaperna hos brandrök och värme med hjälp av Tyndall-principen respektive NTC-sensorprincipen.