Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Utbildningar

Utbildning och information utgör hörnstenar när det gäller att upprätta och säkerställa ett väl fungerande Systematiskt Brandskyddsarbete där alla skall känna sig delaktig.
Utbildning ligger i såväl samhällets intresse som företagets men även på individens. Ju högre utbildningsnivå vi har och ett kvalitetssäkert brandskyddsarbete desto färre tillbud, olyckor och tragiska händelser.
Skydda nu:s mål är att leverera utbildningar och kurser anpassade till vår kunds verksamhet och för de förändringar som sker i samhället.

 

Vi anordnar löpande olika utbildningar inom brandskydd:

  • Anläggningsskötare - Automatiska brandlarm
  • Grundläggande brandskydd
  • Utrymningsövningar
  • Grundläggande SBA-Utbildningar
  • Övriga utbildningar inom HLR & Första Hjälpen

 

Se aktuella kurser i menyn till vänster

Vi kan även komma till er och hålla utbildning, för mer info kontakta
Harald Wadskog 036-440 9914
Fredrik Mann 0480-73 73 94