Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Kurs - Anläggningsskötare brandlarm

Försäkringsbolagen kräver av anläggningsinnehavaren att det finns två utbildade anläggningsskötare per försäkringsanläggning. Dessa två ska ha ingående kunskaper om drift, underhåll och hur man handhar en automatisk brandlarmsanläggning.
Även i andra anläggningar, Krav- (Myndighets-) och Frivilliga anläggningar, är det viktigt att det finns utbildade anläggningsskötare för att systemen ska fungera som är tänkt.
Anläggningsinnehavaren måste veta vilket ansvar han har som ägare samt inse vikten av att brandlarmsanläggningen underhålls på ett riktigt sätt.

 

Mål:

Att ge en grundläggande utbildning för en person som är utsedd till anläggningsskötare för en brandlarmanläggning. Utbildningen syftar till att ge den utbildning som behövs för att anläggningsskötaren ska kunna sköta en brandlarmanläggning på ett kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110:7 Bilaga C Samt SBF 110:8 Bilaga D.

 

Innehåll:

  • Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
  • Regler för utförande och skötsel av en brandlarmanläggning
  • Systemuppbyggnad, komponenter
  • Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas?
  • Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
  • Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
  • Vad gäller vid frånkopplingar?
  • Allmän brandkunskap

 

Avsedd för:

Personer som verkar som anläggningsskötare för brandlarmanläggningar.
Kursen är också lämplig för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

 

Tid och plats:

Den 21:a Mars 2023 Klockan 8-15:30
Kungsporten Konferens och friskvård

 

 

Kontaktinformation:

För information och bokning kontakta:

Harald Wadskog  på 036 - 440 99 14 eller via mail harald.wadskog@skydda.nu
Daniel Ekström på 0480-73 73 91 eller via mail daniel.ekstrom@skydda.nu