Skydda nuBRF Hästskon i Jönköping

BRF Hästskon i Jönköping

Ett exempel på effektivt brandsamarbete

Om caset

Vi är stolta över vårt framgångsrika samarbete med HSB och BRF Hästskon i Jönköping. Genom detta partnerskap har vi kunnat erbjuda skräddarsydda brandsäkerhetslösningar och underhållstjänster som har bidragit till ökad säkerhet och trygghet för deras fastighet och de som bor där. Brandsäkerhet är av högsta vikt, och vår roll har varit att säkerställa att brandlarmet i BRF Hästskon är i toppskick. Genom att utföra regelbundet serviceunderhåll på deras brandlarm har vi garanterat att det fungerar optimalt och kan agera snabbt i händelse av en nödsituation. Förutom underhåll har vi även levererat förebyggande brandskyddsåtgärder, inklusive brandsläckare. Att förebygga och minimera risken för brand är en central del av vår verksamhet. Genom att tillhandahålla och installera brandsläckare har vi bidragit till att öka säkerheten och beredskapen för eventuella brandincidenter.

Kontakt

Kontakta mig om du vill veta mer.

Arvid Hansson

Conny Wiberg

Henrik Hovbäck