Skydda nuHållbarhet

Hållbarhet

Vi är miljödiplomerade i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Miljöpolicy

Skydda nu i Jönköping AB är ett service och tjänsteföretag inom säkerhetsbranschen.Vi installerar och sköter underhåll av Inbrottslarm, Kameraövervakning, Passerkontrollsystem, Brandlarm och övrig kringutrustning. Vi utbildar inom brandskydd. Vi bygger upp och utför systematiskt brandskyddsarbete. Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet. Det visar vi bland annat genom att:

  • Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.
  • Sträva efter att våra transporter har så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Minska vår resursanvändning.
  • Vid inköp välja miljö och etiskt anpassade varor och tjänster.
  • Vår personal skall ha en god kännedom inom miljöområdet.
  • Vi skall inom företaget skall tillsammans arbeta för att förbättra vårt miljöarbete