Vi hjälpte svf folkhögskola med säkerhet, brandlarm och mycket annat
Skydda nuSödra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Skydda Nu skapar trygghet på Södra Vätterbygdens Folkhögskola med avancerad säkerhetsuppgradering!

Nya säkerhetslösningar

Vi är stolta över att hjälpa Södra Vätterbygdens Folkhögskola med att stärka deras säkerhet. Genom vår expertis och ett gott samarbete har vi förbättrat skolans brandlarm, passagekontroll och inbrottslarm.

För att stärka brandsäkerheten installerades pålitliga och intelligenta brandlarm. Lösningen är utformad för att snabbt upptäcka och rapportera eventuella brandhot, vilket ger skolans personal och studenter värdefull tid att agera och evakuera säkert.

Passagekontroll är en viktig del av säkerhetspusslet, och vi anpassade en lösning för skolan som effektivt hanterar tillträde till olika områden. Genom modern teknik kan skolan nu kontrollera och övervaka vem som har tillgång till olika delar av skolans lokaler.

För att stärka motståndskraften mot inbrott och intrång, implementerade vi även ett avancerat inbrottslarmssystem. Detta system ger skolan och dess anställda ökad trygghet genom att omedelbart utlösa larm och påkalla väktarbolag.

Vårt samarbete med Södra Vätterbygdens Folkhögskola är ett exempel på hur vi på Skydda Nu strävar efter att skapa skräddarsydda säkerhetslösningar för att skydda människor och egendom. Genom att kombinera vår tekniska kompetens med skolans unika behov har vi bidragit till en tryggare och mer säker miljö för skolans gemenskap att trivas och utvecklas i.

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss för att att veta mer.

Behöver du hjälp mer Passer, inbrottslarm eller kameraövervakning?

Joakim Carlsson

Josef är expert på brandlarm med bas i jönköping. Brandskydd, brandsläckare SeBRA.

Josef Knutsson

Jan-Erik Eriksson