Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.
  • Med brandlarm från Schrack finns alla möjligheter till bra lösningar.

    Med brandlarm från Schrack finns alla möjligheter till bra lösningar.

  • Läsarserien NoKey offline som är fullt integrerad i RCO:s system R-CARD 5000.

    Läsarserien NoKey offline som är fullt integrerad i RCO:s system R-CARD 5000.

  • Nu lanseras en specialanpassad version av RCO undercentral UC-50 som riktar sig till mindre objekt och kedjekunder.

  • Inbrottslarm från Vanderbilt, tidigare Siemens.

    Inbrottslarm från Vanderbilt, tidigare Siemens.

INTELLIGENT SKYDD & ÖVERVAKNING

HÅLL ÖGONEN ÖPPNA ÄVEN NÄR DU BLUNDAR

På ett smidigt men kraftfullt sätt skyddar och övervakar vi den lokal ni gillar mest. Ett intelligent skydd med ögonen öppna.

Skydda nu i Jönköping har hög kompetens inom fastighetssäkerhet med mer än 20 års erfarenhet inom inbrottslarm, passersystem, brandlarm och kameraövervakning. Detta har vi kombinerat med lika lång IT-erfarenhet.

Vi har idag certifieringar och samarbetsavtal med ledande systemleverantörer så som RCO och Siemens inom passage- och larmsystem, Schrack brandlarm och Axis och Milestone inom kameraövervakning.