SeBRA, systemet och mjukvaran för att hålla koll på allt gällande brand, larm och mycket mer.
Skydda nuSeBrA – Vårt eget webbaserade SBA

Alla som äger en byggnad eller driver en verksamhet ska enligt lag bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete.


 

Systematiskt brandskyddsarbete!

SeBrA-mjukvaran för att hålla koll på hela din fastighet eller företag. Den ultimata produkten för att din säkerhet ska flyta på.

För att förebygga brandrelaterade olyckor och för att begränsa skadorna som uppstår till följd av brand är det viktigt att hålla koll på sitt SBA. Det betyder att man planerar och dokumenterar sitt brandskydd – personalen har rätt utbildning, övar, kontinuerligt kontrollerar, åtgärdar samt följer upp arbetet. För att detta ska göras kontinuerligt och dokumenteras har vi skapat SeBrA.

Logga in i SeBrA

SeBrA är mjukvaroprogrammet Skydda Nu utvecklar för att din personal ska ha kolla på sin organisation

Om SeBrA

Lösningar för alla behov.

Lugn, vi hjälper dig

Harald Wadskog

Behöver ditt företag hjälp med kameraövervakning? Kontakta en av Skydda Nus medarbetare.

Andreas Nygård