Skydda nuUtbildning

Vi strävar efter att öka säkerhetsmedvetenheten och kompetensen genom våra utbildningsprogram. Genom att erbjuda kvalitetsutbildning inom olika säkerhetsområden, stärker vi deltagarnas förmåga att agera ansvarsfullt och snabbt i potentiella nödsituationer.

Våra Utbildningsområden Inkluderar:

Anläggningsskötare - Automatiska Brandlarm

Denna utbildning ger anläggningsskötare den nödvändiga kunskapen för att effektivt hantera och reagera på automatiska brandlarm. Genom att förstå systemens funktion och procedurer kan anläggningsskötare minimera risken för falsklarm och agera snabbt vid en verklig brand.

Grundläggande Brandskydd

Denna utbildning är en grundsten för att förstå grundläggande principer för brandsäkerhet. Den täcker viktiga ämnen som förebyggande åtgärder, riskbedömning och hur man agerar vid en brandincident.

Utrymningsövningar

Genom att simulera verkliga utrymningssituationer lär vi deltagarna hur man organiserar och genomför effektiva utrymningsövningar. Detta ökar förståelsen för hur man agerar och leder andra vid en nödsituation.

Grundläggande SBA-Utbildningar

Att använda självandningsskydd (SBA) är avgörande i farliga situationer som innefattar brand eller gasläckage. Vår utbildning ger grundläggande kunskap om SBA och dess korrekta användning.

Övriga Utbildningar inom HLR & Första Hjälpen

Att kunna agera snabbt och korrekt vid en nödsituation kan rädda liv. Våra utbildningar inom HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen lär deltagarna viktiga färdigheter som kan vara livsavgörande.

Vill du delta i en utbildning?

Harald Wadskog

Behöver ditt företag hjälp med kameraövervakning? Kontakta en av Skydda Nus medarbetare.

Andreas Nygård

Behöver ditt företag brandlarm i jönköping eller örebro? Joakim har lång erfarenhet med brandlarm.

Behörig Ingenjör Brandlarm

Joakim Emme

Daniel Ekström - Expert på brandlarm och brandskydd i kalmar

Behörig ingenjör Brandlarm & Utrymningslarm med Talat Meddelande

Daniel Ekström